Starty 2017

Amberg 2 start 9,45

Amberg 1 start 10,15 odlet dobrý správným směrem

Tachov 2 start 9,30

Tachov 1 start 7,30

Rokycany start 7,30

Žebrák start 7,30 h

————————————————————–

Thionville 3 stat 6,35 h

Heilbronn 2 start 9,00 h

Amberg 5 start 8,45 Video 1 Video 2

Oostende start v 6,15 h

Kupferzell 2 start v 6,00 h Video 1 Video 2

Thionville 2 start v 6,00 h

Amberg 4 start v 6,15 h Video 1 Video 2

Herborn – Haiger start v 6,05 h Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 (porovnání našich košů a nástavby s nástavbami a boxy ostatních organizací v Čechách) Video 5

Amberg 3  start v 6,30 h Video 1 Video 2

Troyes start v 6,00 h

Aschaffenburg start   6,00 h Video

ville 1 start 6,15h

Amberg 2 start  6,00 h

Amberg 2 vypouštění Video1

Amberg 2 vypouštění Video2

Heilbron 1 start 6,15

Kupferzell 1 start   6,30 h

Amberg 1 start    6,45 h

Tachov 2 start 7,10 h

Tachov 1 start  v 9,00 h

trénink Rokycany start v 8,50 h

trénink Žebrák start v 10,00 h

změna tréninků!!!!!

Trénink Žebrák – svoz v pátek 28.4. (začátek svozu Brandýs 18 hod.) – vypuštění sobota 29.4.2017

Trénink Rokycany – svoz neděle 30.4. (začátek svozu Brandýs 18 hod.) – vypuštění pondělí 1.5.2017

 

 

Jen upozornění na pátek – není vyloučen pozdní příjezd vzhledem k pracovnímu vytížení auta.

 

Počty boxů – tréninky + KT

POČTY BOXŮ   –   TRÉNINKY + KRÁTKÉ TRATĚ

 

 

 

 

 

 

ŽEBRÁK

 

ROKYCANY

 

TACHOV 1

 

TACHOV 2

 

AMBERG 1,2,3,4,5

 

BRANDÝS

16 15 13 13 11
 

ÚJEZD

11 11 12 11 11
 

PEČKY

14 12 10 7 10
 

KOSTELEC

10 13 11 13 12
 

ŘÍČANY

18 17,5 13 14 12,5
 

DUBEČ

6 5,5 8 8 10,5
 

KOBYLISY + ŽIŽKOV

5,5 7 10 10 10,5
 

MICHLE

3,5 3 7 8 6,5
           
 

CELKEM

 

84 84 84 84 84

Časy odjezdů auta tréninky + KT

Spolek Místo nakládky 22.4. Žebrák

29.4. Rokycany

5.5.  Tachov 1

7.5.  Tachov 2

13.5. Amberg 1

2.6. Amberg 2

16.6. Amberg 3

30.6. Amberg 4

14.7. Amberg 5

Brandýs St. Boleslav 18.00 18.00
Újezd Šestajovice 18.30 18.30
Pečky Pečky 19.10 19.10
Kostelec nČL Kostelec nČL 19.40 19.40
Říčany Babice 20.10 20.10
Dubeč Dubeč 20.50 20.50
Kobylisy + Žižkov Kobylisy 21.30 21.30
Michle Michle 22.00 22.00

zápis z jarní konference ze dne 15,2,17

Zápis z jarní konference OS Praha, konané dne 15/2/2017 v Šestajovicích

Program:         1. Zahájení

 1. prezence
 2. závodní plán + kooperace
 3. účet OS Praha
 4. různé
 5. usnesení
 6. závěr

1.Navržený program byl jednomyslně schválen delegáty konference.

2.Přítomni: zastoupeny všechny místní spolky

3.Konference schválila předložený závodní plán s drobnými úpravami, které předsedkyně převede do definitivní podoby a 16/2 rozešle všem spolkům. Termín pro předání závazných objednávek je 26/2/2017. Tento termín je nutné dodržet v návaznosti na předání našich přihlášek na ST a DT.

Konference schválila kooperaci na ST s OS Středočeské.

Konference schválila kooperaci na DT v uskupení KUDT.

4. Vzhledem k úmrtí př. Josefa Dvořáka jsme ztratili přístup ke spolkovému kontu, protože jakékoliv manipulace byly vázány na součinnost dvou chovatelů. Z toho důvodu konference ukládá pokladníkovi př. Tichému Josofovi zrušit starý a založit nový bankovní účet. Náhradním disponentem konta byl zvolen př. Jaroslav Novotný.

Z důvodu nezaplacení objednávky holoubat MS Žižkov ve stanoveném termínu, nemohla být pokladna k 31.12.2016 uzavřena a následně provedena revize pokladny. Do příští schůze bude toto uskutečněno.

MS Žižkov objednávku zaplatilo v měsíci únoru 2017 bez objednávky př. Kovrzka Zdeňka, která je pohledávkou OS Praha. Bez zaplacení této objednávky nebude tomuto chovateli dovoleno nasadit holuby v OS Praha a budou i obeznámeni okolní oblasti.

5. Různé

– objednávky rodových kroužků a závodních gumiček na rok 2018 je třeba zaslat do konce února 2017.

– Vypouštěcí místo ZZ na střední trati bude vybráno na schůzi Řídícího výboru, která se koná po Celostátní konferenci dne 25.2.2017. Výsledek bude sdělen na příští schůzi OS Praha, která se bude konat v březnu. Termín bude upřesněn a sdělen.

– součástí této schůze bude test vedoucích nasazovacích středisek jednotlivých MS.

– v následné diskuzi př. Boušek sdělil, že používaná nástavba na přepravu boxů dosluhuje, protože slouží od roku 1996 a nemá smysl investovat do větší opravy. Pro zjednodušení přepravy navrhuje zakoupit vlek za auto, což by v budoucnosti snad umožnilo určité provozní úspory, např. na mýtném, spotřebě, atd. Rozhodnutí by mělo padnout po letošní sezóně, kdy doufá, že se MS Libuš jednoznačně rozhodne, zda zůstane v OS Praha, či přejde do OS Středočeského. Na základě toho bude možné určit potřebnou kapacitu a zahájit jednání. Navrhuje vybrat 2-3 chovatele s určitou znalostí problematiky silničního provozu, kteří by se přípravě věnovali.

 1. Usnesení

Konference schvaluje:

 1. Závodní plán pro rok 2017 včetně závodního plánu holoubat
 2. Kooperaci na středních tratí s OS Středočeské
 3. Kooperaci na dlouhých tratí s KUDT
 4. Zrušení účtu OS Praha u České spořitelny, a.s.
 5. Založení nového účtu pro OS Praha

Konference pověřuje:

 1. Tichého Josefa ke zrušení účtu u České spořitelny, a.s.
 2. Tichého Josefa a Novotného Jaroslava k založení nového účtu pro OS Praha

Konference ukládá:

 1. provést revizi pokladny do 26.3.2017
 2. odevzdat objednávku závodů do 26.2.2017
 3. odevzdat objednávku kroužků a gumiček na rok 2018 do konce února 2017

Usnesení bylo bez žádných námitek odsouhlaseno.

 

 1. Závěr

Předsedkyně ukončila v 19,30 h konferenci.

Zapsal: Boušek František, jednatel OS Praha

Kontrolovala: Mecerová Michaela, předsedkyně OS Praha