Starty 2017

Amberg 2 start 9,45

Amberg 1 start 10,15 odlet dobrý správným směrem

Tachov 2 start 9,30

Tachov 1 start 7,30

Rokycany start 7,30

Žebrák start 7,30 h

————————————————————–

Thionville 3 stat 6,35 h

Heilbronn 2 start 9,00 h

Amberg 5 start 8,45 Video 1 Video 2

Oostende start v 6,15 h

Kupferzell 2 start v 6,00 h Video 1 Video 2

Thionville 2 start v 6,00 h

Amberg 4 start v 6,15 h Video 1 Video 2

Herborn – Haiger start v 6,05 h Video 1 Video 2 Video 3 Video 4 (porovnání našich košů a nástavby s nástavbami a boxy ostatních organizací v Čechách) Video 5

Amberg 3  start v 6,30 h Video 1 Video 2

Troyes start v 6,00 h

Aschaffenburg start   6,00 h Video

ville 1 start 6,15h

Amberg 2 start  6,00 h

Amberg 2 vypouštění Video1

Amberg 2 vypouštění Video2

Heilbron 1 start 6,15

Kupferzell 1 start   6,30 h

Amberg 1 start    6,45 h

Tachov 2 start 7,10 h

Tachov 1 start  v 9,00 h

trénink Rokycany start v 8,50 h

trénink Žebrák start v 10,00 h

změna tréninků!!!!!

Trénink Žebrák – svoz v pátek 28.4. (začátek svozu Brandýs 18 hod.) – vypuštění sobota 29.4.2017

Trénink Rokycany – svoz neděle 30.4. (začátek svozu Brandýs 18 hod.) – vypuštění pondělí 1.5.2017

 

 

Jen upozornění na pátek – není vyloučen pozdní příjezd vzhledem k pracovnímu vytížení auta.

 

Počty boxů – tréninky + KT

POČTY BOXŮ   –   TRÉNINKY + KRÁTKÉ TRATĚ

 

 

 

 

 

 

ŽEBRÁK

 

ROKYCANY

 

TACHOV 1

 

TACHOV 2

 

AMBERG 1,2,3,4,5

 

BRANDÝS

16 15 13 13 11
 

ÚJEZD

11 11 12 11 11
 

PEČKY

14 12 10 7 10
 

KOSTELEC

10 13 11 13 12
 

ŘÍČANY

18 17,5 13 14 12,5
 

DUBEČ

6 5,5 8 8 10,5
 

KOBYLISY + ŽIŽKOV

5,5 7 10 10 10,5
 

MICHLE

3,5 3 7 8 6,5
           
 

CELKEM

 

84 84 84 84 84

Časy odjezdů auta tréninky + KT

Spolek Místo nakládky 22.4. Žebrák

29.4. Rokycany

5.5.  Tachov 1

7.5.  Tachov 2

13.5. Amberg 1

2.6. Amberg 2

16.6. Amberg 3

30.6. Amberg 4

14.7. Amberg 5

Brandýs St. Boleslav 18.00 18.00
Újezd Šestajovice 18.30 18.30
Pečky Pečky 19.10 19.10
Kostelec nČL Kostelec nČL 19.40 19.40
Říčany Babice 20.10 20.10
Dubeč Dubeč 20.50 20.50
Kobylisy + Žižkov Kobylisy 21.30 21.30
Michle Michle 22.00 22.00

zápis z jarní konference ze dne 15,2,17

Zápis z jarní konference OS Praha, konané dne 15/2/2017 v Šestajovicích

Program:         1. Zahájení

 1. prezence
 2. závodní plán + kooperace
 3. účet OS Praha
 4. různé
 5. usnesení
 6. závěr

1.Navržený program byl jednomyslně schválen delegáty konference.

2.Přítomni: zastoupeny všechny místní spolky

3.Konference schválila předložený závodní plán s drobnými úpravami, které předsedkyně převede do definitivní podoby a 16/2 rozešle všem spolkům. Termín pro předání závazných objednávek je 26/2/2017. Tento termín je nutné dodržet v návaznosti na předání našich přihlášek na ST a DT.

Konference schválila kooperaci na ST s OS Středočeské.

Konference schválila kooperaci na DT v uskupení KUDT.

4. Vzhledem k úmrtí př. Josefa Dvořáka jsme ztratili přístup ke spolkovému kontu, protože jakékoliv manipulace byly vázány na součinnost dvou chovatelů. Z toho důvodu konference ukládá pokladníkovi př. Tichému Josofovi zrušit starý a založit nový bankovní účet. Náhradním disponentem konta byl zvolen př. Jaroslav Novotný.

Z důvodu nezaplacení objednávky holoubat MS Žižkov ve stanoveném termínu, nemohla být pokladna k 31.12.2016 uzavřena a následně provedena revize pokladny. Do příští schůze bude toto uskutečněno.

MS Žižkov objednávku zaplatilo v měsíci únoru 2017 bez objednávky př. Kovrzka Zdeňka, která je pohledávkou OS Praha. Bez zaplacení této objednávky nebude tomuto chovateli dovoleno nasadit holuby v OS Praha a budou i obeznámeni okolní oblasti.

5. Různé

– objednávky rodových kroužků a závodních gumiček na rok 2018 je třeba zaslat do konce února 2017.

– Vypouštěcí místo ZZ na střední trati bude vybráno na schůzi Řídícího výboru, která se koná po Celostátní konferenci dne 25.2.2017. Výsledek bude sdělen na příští schůzi OS Praha, která se bude konat v březnu. Termín bude upřesněn a sdělen.

– součástí této schůze bude test vedoucích nasazovacích středisek jednotlivých MS.

– v následné diskuzi př. Boušek sdělil, že používaná nástavba na přepravu boxů dosluhuje, protože slouží od roku 1996 a nemá smysl investovat do větší opravy. Pro zjednodušení přepravy navrhuje zakoupit vlek za auto, což by v budoucnosti snad umožnilo určité provozní úspory, např. na mýtném, spotřebě, atd. Rozhodnutí by mělo padnout po letošní sezóně, kdy doufá, že se MS Libuš jednoznačně rozhodne, zda zůstane v OS Praha, či přejde do OS Středočeského. Na základě toho bude možné určit potřebnou kapacitu a zahájit jednání. Navrhuje vybrat 2-3 chovatele s určitou znalostí problematiky silničního provozu, kteří by se přípravě věnovali.

 1. Usnesení

Konference schvaluje:

 1. Závodní plán pro rok 2017 včetně závodního plánu holoubat
 2. Kooperaci na středních tratí s OS Středočeské
 3. Kooperaci na dlouhých tratí s KUDT
 4. Zrušení účtu OS Praha u České spořitelny, a.s.
 5. Založení nového účtu pro OS Praha

Konference pověřuje:

 1. Tichého Josefa ke zrušení účtu u České spořitelny, a.s.
 2. Tichého Josefa a Novotného Jaroslava k založení nového účtu pro OS Praha

Konference ukládá:

 1. provést revizi pokladny do 26.3.2017
 2. odevzdat objednávku závodů do 26.2.2017
 3. odevzdat objednávku kroužků a gumiček na rok 2018 do konce února 2017

Usnesení bylo bez žádných námitek odsouhlaseno.

 

 1. Závěr

Předsedkyně ukončila v 19,30 h konferenci.

Zapsal: Boušek František, jednatel OS Praha

Kontrolovala: Mecerová Michaela, předsedkyně OS Praha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrh závodního plánu holoubat

NÁVRH Holoubata OS Praha rok 2017 ZO: 
jméno:
vypuštění závod serie body Kč/ks ks celkem Kč
ne 13.8. Žebrák trénink trénink
ne 20.8. Rokycany trénink trénink
ne 27.8. Tachov 1 30/5 50/25
ne 3.9. Tachov 2 30/5 50/25
ne 10.9. Amberg 1 30/5 60/30
ne 17.9. Amberg 2 30/5 60/30

návrh závodního plánu 2017

Závodní plán 2017 ZO CHPH:
OS CHPH PRAHA chovatel:
Středové km                                                                                                                                                      Mistrovství OS České mistrovství 2016   kooperace s OS Středočes  
Akce Den vypuštění Datum vypuštění Trať Serie Body OS OS H OS HE Mistrovství ročních MKT MST MDT intermistrovství   KUDT
  ne 23.4. Žebrák   nácvik                      
  ne 30.4. Rokycany   nácvik                      
1. so 6.5. Tachov 1 147 20/7 40/20 x x x x              
2. po 8.5. Tachov 2 147 20/7 40/20 x x x x 6/4            
3. ne 14.5. Amberg 1 216 20/6 50/25 x x x x 6/4     x      
4. ne 21.5. Kupferzell 1 380 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
5. ne 28.5. Heilbron 1 400 15/5 70/35 x x x     6/4       x  
6. so 3.6. Thionville 1 630 10/5 80/40 x x x       6/4 x     x
7. so 3.6. Amberg 2 216 20/6 50/25 x x x x 6/4            
8. ne 11.6. Aschaffenburg 400 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
9. so 17.6. Troyes 800 8/4 100/50 x x x       6/4 x     x
10. so 17.6. Amberg 3 216 20/6 50/25 x x x x 6/4            
11. ne 25.6. střední trať – ZZ 380 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
12. so 1.7. dlouhá trať nad 800 – ZZ 630 8/4 120/60 x x x       6/4 x     x
13. so 1.7. Amberg 4 216 20/6 50/25 x x x x              
14. ne 9.7. Kupferzell 2 360 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
15. so 15.7. Oostende – ZZ 812 8/4 120/60 x x x       6/4 x     x
16. so 15.7. Amberg 5 216 20/6 50/25 x x x x              
17. so 22.7. Heilbron 2 400 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
18. so 29.7. Thionville 2 630 10/5 80/40 x x x       6/4 x     x
19.                                  
20.                                
21.                                
22.                                
23.                                
       Celkem Kč………………………

zápis ze dne 8.12.2016

Zápis z rozšířené schůze OS Praha konané dne 8/12/2016 v Šestajovicích.

Přítomni: MS Kostelec, Brandýs, Dubeč, Žižkov, Michle, Říčany, Újezd, Kobylisy

Omluveni: zástupci MS Libuš

Účelem jednání bylo projednat letový plán v co nejširším obsazení a kooperaci na ST nabídnutou Středočeským oblastním spolkem. Výbor měl zájem na co největší účasti a proto nebyly stanoveny žádné limity účasti. Na schůzi, kterou zahájila předsedkyně M. Mecerová byl představen již předjednaný synchronizovaný plán obou spolků na rok 2017.

 1. Letový plán tvoří 3 kategorie: KT, ST a DT.

V kategorii KT – postupují oba spolky samostatně.

V kategorii ST – dojde ke kooperaci a společnému vypouštění holubů, s vyhodnocením

samostatným a společným.

V kategorii DT – dojde ke kooperaci s více spolky (Louny, Lidice, Chomutov, Středočeši, Praha,

Polabí a Sever). OS Praha přistoupila do tohoto seskupení se všemi právy a povinnostmi, z

členství vyplývající. Jedná se především o vklad cca 12 tis. Kč, který zajistí našim členům

rovnoprávné hodnoceni a příznivější cenu za holuba. Ceny za holuba Troyes a Thionvile 19 Kč/ks,

Ostende, Orleáns apod. 26 Kč/ks

 1. Letový plán, který je přílohou zápisu doznal na základě připomínek, těchto změn. První nácvik

zkrácen, vypouštěcí místo Žebrák. Upravena bodová sazba a série u závodu Tachov 1,2. Zrušen

poslední závod Amberg 6. Podle upraveného plánu jsou bodová maxima takto: KT 2 140,

ST 2 100 a DT 2160 bodů.

 1. V souvislosti s kooperací bude nutné upravit stávající přepravní boxy a změnit jejich otevírání.

Př. Jelínek upozornil na technický stav boxů, které se během rekonstrukce mohou rozpadnout.

V průběhu diskuze navrhl př. Teslík prověřit možnost, zda by nebylo možné používat oba

systémy současné bez úprav. Z toho důvodu jsem 9/12 posoudil možnost na místě a zjistil, že

tento návrh nelze realizovat, protože stávající otevírací mechanismus současně při otevření

blokuje otevírání boxů se samostatným vyklápěním. Bylo dohodnuto, že nám př. Lundák jeden

box zapůjčí k odzkoušení, abychom se mohli rozhodnout, jak dál pokračovat.

 1. Naše internetové stránky jsou momentálně nedostupné, pro příliš vysoké poplatky za jejich

provoz. Všichni účastníci pověřeni úkolem sehnat jiného provozovatele.

 1. Pokladník př. Tichý nesouhlasí se zamýšleným částečným rozpuštěním finanční rezervy ve

prospěch spolků. Naproti tomu většina členů bývalého výboru vracení peněz do spolků

odsouhlasila. O využití zbytné hotovosti se bude rozhodovat na jarní konferenci. Jedním z

návrhů, který padl, bylo použít tyto prostředky na dotování cen holubů na závodech jednotlivým

chovatelům. Není také vyloučeno, že uvažovaná částka padne na úpravu boxů atp.

 1. Předsedkyně pozvala přítomné na společnou KV do Tatců 17/12/2016. Občerstvení zajištěno,

oběd (guláš) hradí OS Praha. Na výstavě se nebudou vystavovat holubi, kteří jsou vybráni na

Celostátní výstavu, vystaví se pouze holubi v kategorii standard (nalítaní za dva roky). Menší

místních spolek do 10 chovatelů vystaví 4 ks, spolek nad 10 chovatelů vystaví 5 ks.

Na výstavě předat předsedkyni jmenný seznam chovatelů za každý spolek a jmenný seznam

   odběratelů IZ. Lze poslat i mailem. Dále je třeba sdělit, kolik každý MS má ve spolku    

   polabských košů (jsou to koše, které mají ve předu pouze plexisklo a jsou strašné lehké) –

   tyto boxy musíme vrátit OS Polabí.