návrh závodního plánu holoubat

NÁVRH Holoubata OS Praha rok 2017 ZO: 
jméno:
vypuštění závod serie body Kč/ks ks celkem Kč
ne 13.8. Žebrák trénink trénink
ne 20.8. Rokycany trénink trénink
ne 27.8. Tachov 1 30/5 50/25
ne 3.9. Tachov 2 30/5 50/25
ne 10.9. Amberg 1 30/5 60/30
ne 17.9. Amberg 2 30/5 60/30

návrh závodního plánu 2017

Závodní plán 2017 ZO CHPH:
OS CHPH PRAHA chovatel:
Středové km                                                                                                                                                      Mistrovství OS České mistrovství 2016   kooperace s OS Středočes  
Akce Den vypuštění Datum vypuštění Trať Serie Body OS OS H OS HE Mistrovství ročních MKT MST MDT intermistrovství   KUDT
  ne 23.4. Žebrák   nácvik                      
  ne 30.4. Rokycany   nácvik                      
1. so 6.5. Tachov 1 147 20/7 40/20 x x x x              
2. po 8.5. Tachov 2 147 20/7 40/20 x x x x 6/4            
3. ne 14.5. Amberg 1 216 20/6 50/25 x x x x 6/4     x      
4. ne 21.5. Kupferzell 1 380 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
5. ne 28.5. Heilbron 1 400 15/5 70/35 x x x     6/4       x  
6. so 3.6. Thionville 1 630 10/5 80/40 x x x       6/4 x     x
7. so 3.6. Amberg 2 216 20/6 50/25 x x x x 6/4            
8. ne 11.6. Aschaffenburg 400 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
9. so 17.6. Troyes 800 8/4 100/50 x x x       6/4 x     x
10. so 17.6. Amberg 3 216 20/6 50/25 x x x x 6/4            
11. ne 25.6. střední trať – ZZ 380 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
12. so 1.7. dlouhá trať nad 800 – ZZ 630 8/4 120/60 x x x       6/4 x     x
13. so 1.7. Amberg 4 216 20/6 50/25 x x x x              
14. ne 9.7. Kupferzell 2 360 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
15. so 15.7. Oostende – ZZ 812 8/4 120/60 x x x       6/4 x     x
16. so 15.7. Amberg 5 216 20/6 50/25 x x x x              
17. so 22.7. Heilbron 2 400 15/5 70/35 x x x     6/4   x   x  
18. so 29.7. Thionville 2 630 10/5 80/40 x x x       6/4 x     x
19.                                  
20.                                
21.                                
22.                                
23.                                
       Celkem Kč………………………

zápis ze dne 8.12.2016

Zápis z rozšířené schůze OS Praha konané dne 8/12/2016 v Šestajovicích.

Přítomni: MS Kostelec, Brandýs, Dubeč, Žižkov, Michle, Říčany, Újezd, Kobylisy

Omluveni: zástupci MS Libuš

Účelem jednání bylo projednat letový plán v co nejširším obsazení a kooperaci na ST nabídnutou Středočeským oblastním spolkem. Výbor měl zájem na co největší účasti a proto nebyly stanoveny žádné limity účasti. Na schůzi, kterou zahájila předsedkyně M. Mecerová byl představen již předjednaný synchronizovaný plán obou spolků na rok 2017.

  1. Letový plán tvoří 3 kategorie: KT, ST a DT.

V kategorii KT – postupují oba spolky samostatně.

V kategorii ST – dojde ke kooperaci a společnému vypouštění holubů, s vyhodnocením

samostatným a společným.

V kategorii DT – dojde ke kooperaci s více spolky (Louny, Lidice, Chomutov, Středočeši, Praha,

Polabí a Sever). OS Praha přistoupila do tohoto seskupení se všemi právy a povinnostmi, z

členství vyplývající. Jedná se především o vklad cca 12 tis. Kč, který zajistí našim členům

rovnoprávné hodnoceni a příznivější cenu za holuba. Ceny za holuba Troyes a Thionvile 19 Kč/ks,

Ostende, Orleáns apod. 26 Kč/ks

  1. Letový plán, který je přílohou zápisu doznal na základě připomínek, těchto změn. První nácvik

zkrácen, vypouštěcí místo Žebrák. Upravena bodová sazba a série u závodu Tachov 1,2. Zrušen

poslední závod Amberg 6. Podle upraveného plánu jsou bodová maxima takto: KT 2 140,

ST 2 100 a DT 2160 bodů.

  1. V souvislosti s kooperací bude nutné upravit stávající přepravní boxy a změnit jejich otevírání.

Př. Jelínek upozornil na technický stav boxů, které se během rekonstrukce mohou rozpadnout.

V průběhu diskuze navrhl př. Teslík prověřit možnost, zda by nebylo možné používat oba

systémy současné bez úprav. Z toho důvodu jsem 9/12 posoudil možnost na místě a zjistil, že

tento návrh nelze realizovat, protože stávající otevírací mechanismus současně při otevření

blokuje otevírání boxů se samostatným vyklápěním. Bylo dohodnuto, že nám př. Lundák jeden

box zapůjčí k odzkoušení, abychom se mohli rozhodnout, jak dál pokračovat.

  1. Naše internetové stránky jsou momentálně nedostupné, pro příliš vysoké poplatky za jejich

provoz. Všichni účastníci pověřeni úkolem sehnat jiného provozovatele.

  1. Pokladník př. Tichý nesouhlasí se zamýšleným částečným rozpuštěním finanční rezervy ve

prospěch spolků. Naproti tomu většina členů bývalého výboru vracení peněz do spolků

odsouhlasila. O využití zbytné hotovosti se bude rozhodovat na jarní konferenci. Jedním z

návrhů, který padl, bylo použít tyto prostředky na dotování cen holubů na závodech jednotlivým

chovatelům. Není také vyloučeno, že uvažovaná částka padne na úpravu boxů atp.

  1. Předsedkyně pozvala přítomné na společnou KV do Tatců 17/12/2016. Občerstvení zajištěno,

oběd (guláš) hradí OS Praha. Na výstavě se nebudou vystavovat holubi, kteří jsou vybráni na

Celostátní výstavu, vystaví se pouze holubi v kategorii standard (nalítaní za dva roky). Menší

místních spolek do 10 chovatelů vystaví 4 ks, spolek nad 10 chovatelů vystaví 5 ks.

Na výstavě předat předsedkyni jmenný seznam chovatelů za každý spolek a jmenný seznam

   odběratelů IZ. Lze poslat i mailem. Dále je třeba sdělit, kolik každý MS má ve spolku    

   polabských košů (jsou to koše, které mají ve předu pouze plexisklo a jsou strašné lehké) –

   tyto boxy musíme vrátit OS Polabí.

Vítejte na stránkách přátel a chovatelů poštovních holubů OS Praha